Privacyverklaring Kantooradreshuren24

Bij Kantooradreshuren24.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we jouw gegevens beschermen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor jouw privacy serieus en streven ernaar om transparant en zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen via:

Kantooradreshuren24.nl

Telefoon: 085 – 0123456

E-mail: info@kantooradreshuren24.nl

Verwerking van Persoonsgegevens

Kantooradreshuren24.nl verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die we kunnen verwerken zijn onder meer:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

In sommige gevallen verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals jouw nationaliteit. We doen dit alleen als dit wettelijk is toegestaan en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Minderjarigen

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen jonger dan 16 jaar. Als je denkt dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op. We zullen de informatie dan verwijderen.

Doel van Gegevensverwerking

We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door contact met je op te nemen per telefoon of e-mail
 • Het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Het leveren van goederen en diensten aan jou
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor belastingaangifte

Geautomatiseerde Besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor jou.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Naam (voor- en achternaam): maximaal 12 weken na het laatste contact
 • Telefoonnummer: maximaal 12 weken na het laatste contact
 • E-mailadres: maximaal 12 weken na het laatste contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: 12 maanden
 • Internetbrowser en apparaattype: 12 maanden

Cookies

We gebruiken cookies op onze website voor publieke bezoekers, maar alleen ten behoeve van caching (lokale opslag) en Google Analytics.

Delen van Persoonsgegevens met Derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en delen ze uitsluitend als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van deze rechten of heb je andere vragen over jouw gegevens? Neem dan contact met ons op via info@kantooradreshuren24.nl.

Klachten

Als je een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen met onze klantenservice of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.